Hem

 

 

 

Vårt ledord HUR bygger på

 

  • Helhet: Höj blicken. I bruset runt oss har vi ofta begränsat perspektiv.

- Vi stöttar människor att höja blicken och vidga vyerna

  • Utveckling: Lärande i praktiken. Behovsanpassat lärande i praktiken med aktuella utmaningar

- Vi skräddarsyr.

  • Resultat: Ta tillvara och nyttja resurser.

- Vi fokuserar på styrkor , engagemang, ansvarstagande som bidrar till människors och organisationers välmående.

 

 

 

 

Gapeas tjänster

Coaching

Från VAD till HUR!

Från VAD jag/vi vill uppnå till att praktiskt hitta HUR komma dit!

Human Resources

Engagerade och Ansvarstagande medarbetare är nyckel till ett bra resultat. HUR attrahera, behålla och utvecklat?

Ledare

Nyckelspelare, spindel i nätet, i frontlinjen, många roller....

HUR uppnås hållbart ledarskap?

Team

Värderingar. Medarbetarkultur. Förhållningssätt. Hantera förändringar. HUR? Alla i teamet är varandras arbetsmiljö!

Vad behöver du?

Kontakta Gapea

Gapea finns på:

+46 (0)73 321 3938