Tjänster

Gapea erbjuder

 

 

Coaching

"Vad många människor behöver är någon som hjälper dom göra det dom redan kan"

Citat från okänd filosof.

 

Redo att prova nya vägar? Oftast vet vi vad vi vill uppnå men HUR gör vi för att komma dit?

 

Vad sägs om tillfälle till reflektion och fullt fokus på dig?

 

Coaching är ett effektivt sätt att snabbare uppnå förändring, mål och varaktigt resultat.

 

• Din professionella coach är din partner under en tidsbestämd period och ger dig möjlighet att uppnå det du vill på kortare tid.

• Du har en utomstående lyssnare och utmanare där du kan lyfta dina frågor konfidentiellt.

 

• Du får stöd i att sätta mål för det som är viktigt för dig och stöd i att hålla riktningen från nu till önskat läge.

 

• Du får fullt fokus på dig och din utveckling utifrån din specifika situation och dina styrkor.

 

• Du får tillfälle till reflektion som ger dig ett bredare perspektiv.

 

• Du får feedback och blir utmanad för ditt lärande.

 

• Du får träna på nya sätt att tänka, agera och förhålla dig.

 

• Du är din egen läromästare, tränar i din vardag.

 

Coaching

Från VAD till HUR!

Från VAD jag/vi vill uppnå till att praktiskt hitta HUR komma dit!

 

HR /Organisation.

Tydligt fokus på företagets affärsmål och utmaningar

Exempel på tjänster

 • ta fram kompetensgap och kompetensplan
 • facilitera grupper och stödja chefer i förändring
 • coaching för chefer och medarbetare
 • tydliggöra och utveckla förhållningssätt
 • synliggöra värderingar i praktiken och utveckla medarbetarkultur
 • rätt person på rätt plats
 • omställning

 

Team.

Har arbetsteamet enhetlig syn på teamets roll och plats i organisationen? Fokus på affärsmål och utmaningar?

Exempel på frågor teamet får arbeta med i en workshop:

 • syfte, varför finns vi?
 • våra mål, vårt uppdrag och nyckelresultat?
 • vår roll i kedjan, ansvar och ömsesidiga beroenden?
 • viktiga resurser, har vi de resurser vi behöver?
 • mätetal, hur mäter vi att vi lyckas med uppdraget?

 

 

"Hur går det till? - jag kommer hit med min frågeställning, Du lyssnar, ställer frågor och jag går härifrån och vet hur och vad jag ska göra"

Citat från nöjd kund.

 

Kontakta Gapea

Gapea finns på:

+46 (0)73 321 3938